fbpx

İçsel Pazarlama

Pazarlama, tüm sektörler ve işletmeler için en önemli işlemlerden birisidir. İçsel pazarlama ise son zamanlarda duyulmaya başlayan pazarlama kavramları arasında yer alıyor.

İçsel pazarlama, pazarlama işleminin her alana temas ettiğini ve tüm aşamaların bütünlük içerisinde organize edilebildiğini gösteriyor.

İşletmeler, ürün ve hizmet pazarlama hedeflerini tüm çalışanlarına aktarmak ister. Bu işletmeleri insan kaynakları alanında uygulamaya çalıştığı pazarlama stratejilerinden birisidir.

Yani içsel pazarlama, hedef kitle ile birlikte çalışanlarında müşteri olarak görüldüğü pazarlama yöntemidir.

İçsel Pazarlama Nedir?

İçsel pazarlama, işletmelerin uygulamaya çalıştığı pazarlama politikaları ve operasyonlarının çalışanlarına aktarılmasıdır. İnsan kaynakları politikası ile yürütülen pazarlama yöntemidir ve tüm çalışanlar sisteme dahil edilir.

İşletmenin kar elde etmesi hedeflenir ve tüm çalışanların birlikte motive edilmesini olarak tanımlanır. İçsel pazarlama, potansiyel müşteriler gibi çalışanlarında müşteri kapsamında görülmesini, satış politikalarının ona göre geliştirilmesini sağlayan pazarlama tekniğidir.

İçsel Pazarlama Nedir
İçsel Pazarlama Nedir

İşletme çalışanlarının uyum içerisinde olması ve müşterilere en iyi hizmetin sunulmasını hedeflenir. İçsel pazarlama, işletmelerin pazarlama eylemlerinin istenilen başarıya ulaşması açısından önem taşıyor. Her pazarlama yönteminde hedef alınan alan ve müşteri kitlesi vardır.

İçsel pazarlama, müşteri olarak sadece ürünü satan alan kesimler değil aynı zamanda çalışanlarında müşteri olduğunu değerlendirir.

Şirket için pazarlama politikalarının belirlenmesini ve her çalışanın bir müşteri gibi görülmesini sağlayan bu pazarlama yöntemi içsel pazarlama modeli olarak tanımlanabiliyor. İşletmeler için müşteri analizlerinin daha iyi yapılmasını ve satış oranlarının artırılmasını sağlar.

Hedef kitle olarak kabul edilen müşteriler, işletmeleri sadece marka ya da ürünleri üzerinden değerlendirmez. İşletme ile ilgili yaşanılan tüm deneyimlerin bir bütün olarak ele alınmasını sağlar. İçsel pazarlamada, işletme çalışanlarının müşterilerle kurmuş olduğu iletişimlerde büyük önem taşıyor.

İçsel Pazarlama Nasıl Yapılır?

İçsel pazarlama, işletmenin tüm çalışanlarını kapsayan bir organizasyon sistemidir. Dış pazarlama hedeflerine ulaşabilmek için işletme içi stratejilerin oluşturulmasını kapsar ve zorunlu bir süreç olarak görülür. İ

çsel pazarlama, çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlama, sorunları cevaplama, tatmin seviyesini artırmayı hedefler. İşletme içerisinde çalışanlar önce iki gruba ayrılır.

Ön hat ve destek kadro personeli şeklinde ayrıldıktan sonra stratejiler oluşturulur. Ön hat personeli, hedef müşterilerle direk ilişki kuran çalışanlardan oluşuyor. Destek kadrosu ise ön hat personeli dışında kalan işletmenin farklı bölümlerinde çalışan personellerdir.

İçsel pazarlama oluşturulan diğer gruplandırma şu şekildedir;

 • Bağlantı kuran personel: Müşterilerle belirli periyotlarda bağlantı kuran ve iletişimi geliştiren çalışanlar,
 • Modifiye ediciler: Müşterilerle yüz yüze değil doğrudan bağlantıyı daha az kuranlar,
 • Etkileyiciler: Müşteri ile nasıl ilişki kurulacağı konusunda karar verenler,
 • Soyutlananlar: Müşteri ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan çalışanlar,

İşletmeler, çalışanlarını bu şekilde gruplara ayırdıktan sonra ürün ve hizmet tanıtımı, pazarlama süreçlerini başlatıyor. Yapılan gruplandırmalara göre çalışanlar sorumluluk alanlarında, müşterilerin işletme, marka, ürün ve hizmet ile ilgili memnuniyetlerini artırıcı çalışmalar yapmaya başlar.

Tüm çalışanların pazarlama sürecine dahil edilmesi, iş tasarımı, çalışanların kontrolü, kalite gibi süreçlerde etkili oluyor.

İçsel Pazarlamanın Amacı Nedir?

Pazarlama metotlarının tümünde temel amaç müşteri memnuniyetini kazanabilmektir. İçsel pazarlamanın amacı da, çalışanların desteğini alarak hedef kitle olan müşterilerin ürüne ve markaya karşı güvenini kazanmak ve satışlarla birlikte pazar payının artmasını sağlamaktır.

İşletmeler, hem üretim hem de pazarlama aşamasında kaliteli hizmet sunabilmek için önce çalışanların memnuniyetini sağlamaya çalışır. İçsel pazarlamada, çalışanların memnuniyetinin artırılması, marka imajının korunmasını sağlarken, her çalışanın farklı müşterilerle iletişimler kurarak ürün pazarlama ağının genişletilmesi amaçlanır.

İçsel pazarlamanın genel amaçları şöyle sıralanabilir;

 • Nitelikli çalışanların işletmeye bağlılığını artırmak,
 • Yönetim koşullarının güçlendirilmesi,
 • Şirket çalışanlarının yönetimde etkili olmasını sağlamak,
 • Deneyim ve becerilerini sürekli geliştiren, bireysel motivasyonunu artıran yönetim takımları oluşturabilmek,
 • Çalışanların sorumluluk almasını ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Gelişen sistemler içerisinde rekabet edilebilir hizmet dağılımının yapılabilmesini sağlamak,

İçsel pazarlamada, tüm çalışanların müşteri gibi görülmesi ve yaklaşımların ona göre belirlenmesi, hizmet ve yönetim sistemlerinin daha kontrol edilebilir olmasını sağlar.

Çalışanların belirli bölümlere ayrılarak farklı sorumlulukların verilmesi, her çalışanın kendi alanında kendisini geliştirmesini sağlar. Bu geliştirme metotları, nitelikli personelin işletmeden ayrılmasının önüne geçecek, kaliteli bir kadro ile dış müşterilerin tatmin seviyesi daha üst sıralara çıkartılabilecektir.

İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?
İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?

İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?

İçsel pazarlama süreçleri, işletmelerin, insan kaynakları, kaliteli yönetimi ve pazarlama bölümleri gibi tüm çalışanlar üzerinde olumlu ve kalıcı etki oluşturulmasını amaçlayan çalışmaları kapsar. Bu pazarlama modeli ile işletme yöneticileri, işletmenin belirlediği stratejileri ve amaçları, tüm çalışanlara daha kolay iletebiliyor. İçsel pazarlamanın gelişim süreçleri şunlardır.

Çalışanların tatmini: İnsanlar çalışma hayatlarına başladıklarında vakitlerinin büyük bir bölümünü çalışma ortamında geçirir. Çalışma ortamının etkileri, kişilerin ruhsal ve fiziksel olarak etkilenmesini sağlar. İşletmeler çalışanların tatminini sağlayabilmek için fiziki çalışma koşullarını iyileştirir, iş güvenliğini artırır, saygı görmelerini, takdir edilmelerini sağlar.

İş hayatında yükselme, maddi koşulların iyileştirilmesi ve yönetim kararlarına katılma, çalışanların tatminini artıracaktır. Bu çalışanların işe daha iyi motive olmasını, verimliğin artmasını sağlayacaktır.

Çalışan tatmini oluşturulan işletmelerde belirlenen hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır. Dış müşterileri, işletmeleri bir bütün organizasyon olarak değerlendirdiğinde, çalışanlarının tatmin seviyesinin yüksel olduğunu gördüğünde satın alma eğilimini daha fazla gösterecektir.

Müşteri yönlülük aşaması: İçsel pazarlama sürecinin ikinci aşaması, çalışanların müşteri yönlü anlayışa sahip olmasını sağlamaktır.

Bu süreçte çalışanlar işlerini daha iyi yaparken, müşteri ile iletişimler kurarak satış yönlü girişimlerde bulunmaları sağlanır. Müşteri yönlülük aşamasının amacı, çalışanların, müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaklaşımlar sergileyebilmelerini sağlamaktır.

Strateji uygulama ve değişim yönetimi: İçsel pazarlamada, değişim yönetimi süreci, çalışanların kendi bölümleri dışında başka durumlara geçiş yapması ve belirlenen pazarlama stratejilerinin eksiksiz uygulanmasını hedeflenir.

Bu süreç ile belirlenin stratejilerin uygulanması ve satış politikaları alanlarının genişletilmesi amaçlanır. Strateji uygulama, işletmeler için uzun vadeli hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşacak çalışmaların belirli bir sistem içerisinde yapılmasıdır. İşletmeler, uzun vadeli hedeflerini belirledikten sonra strateji planları yapmaya başlar.

İçsel Pazarlama İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Pazarlama, herkesin her aşamada duyduğu ve kendisine göre farklı tanımlar yaptığı satış teknikleridir. İnsanlar daha çok dış müşterilere ürünlerin satışı olarak tanımlama yapar. Gelişen teknoloji ile birlikte işletmeler hem yönetim kalitesini artırmak, hem tedarik sürecini yürütmek hem de hedef müşteriye ulaşabilmek için farklı pazarlama süreçlerini kullanıyor.

İşletmeler için pazarlama süreçleri bir bütündür ve elde edilen bazı veri ölçümleri ile başarılı bir şekilde yapılmaya çalışılır. Hedeflere ulaşabilmek için öne işletme için başarının elde edilmesi gerekiyor. Bunun için içsel pazarlama süreçlerinin her birisi işletmeler için çok önemlidir.

Dijitalleşmenin getirmiş olduğu yeniliklerle beraber, işletmelerin markalaşması ve kurumsal kimliklerini oluşturmaları pazarlama süreçleri için önemlidir. İçsel pazarlama ile tüm çalışanların yönetim süreçlerine katılması sağlandığı için çalışanların kontrol edilmesi, memnuniyetlerinin artırılması daha kolay oluyor.

Her çalışan, kendisini ürün pazarlama konusunda sorumlu hissetmeye başlar ve kendisine verilen rol kapsamında dış müşterilerle iletişimler kurmaya, ürün ve markayı tanıtmaya, ürün satışlarının gerçekleştirilmesine aracı olmaya çalışır.

İşletmeler, reklamlarının daha etkili yapılması, pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi, çalışan ve müşteri tatminlerinin oluşturulabilmesi için içsel pazarlama süreçlerine önem verirler.

İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?
İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?

İçsel Pazarlamanın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

İçsel pazarlamanın önemini bilen işletmeler, süreç yönetimi için stratejiler oluşturarak pazarlama hizmetlerini geliştirebiliyor. İçsel pazarlamanın temel ve öncelikli amacı dış müşteri tatmininin en iyi şekilde sağlanmasıdır.

Tüm işletmelerin faaliyetlerinde odak nokta olarak belirledikleri unsur her zaman dış müşteriler olur. Dış müşterinin tatmini sağlandığında, müşteri bağlılığı oluşur ve ürün satın alma eylemlerinde her zaman işletme tercih edilir.

Mutlu müşteri kitlesine sahip olarak pazar payının artırılabilmesi ise içsel pazarlama süreçlerine bağlıdır. İçsel pazarlamanın amacı, müşteri yönlü organizasyon oluşturabilmek ve bunun için nitelikli elemanlarla çalışabilmektir.

Nitelikli elemanların işe alınması, eğitilmesi ve etkin iletişim sistemi ile motivelerinin artırılması, dış müşteri iletişimlerinin geliştirilmesi, memnuniyetin artırılması öncelikle amaçlardandır.

İçsel pazarlamanın genel amaçları arasında şunlarda sayılabilir;

 • Organizasyon içerisinde yer alan nitelikle personelin işletmeye olan bağlılığını artırarak personel kaybının önüne geçmek,
 • Şirket yönetimi ile çalışanları arasında iletişimi geliştirerek motivasyonu artırmak,
 • Gelişen ekonomik sistemler içerisinde rekabet edilebilir yönetim biçimi oluşturmak ve hizmet sunmak,
 • İşletmenin hizmet ve üretim verimliliğini artırmak,

İçsel pazarlamanın amaçları ve hedefleri belirlenirken, uygulanacak olan modellere göre stratejilerin oluşturulması önem taşır. İçsel pazarlamanın amaçları belirlenirken her zaman çalışanların ve müşterilerin tatminini artırmak ilk sırada yer alır.

İçsel Pazarlama Nasıl Uygulanır?

İşletmeler, kurulduktan sonra kendileri için belirledikleri değerler, vizyon ve misyona göre hizmet üretmeye başlar. Pazarlama alanında başarılı olan ve doğru yöntemlerle uygulayan işletmeler hedeflenen başarıya kısa sürede ulaşabilir.

İçsel pazarlama uygulamaları, çalışanlar ile iletişimin düzenli kurulması ve ortak değerlerin belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Çalışanların, hizmet amaçlarına göre eğitilmesi ve motive edilmesi içsel pazarlamanın bir parçasıdır. İçsel pazarlama, çalışanların bölümlere ayrılarak belirli sorumlulukları kabullenmeleri ve bu sorumluluklar dahilinde hareket etmeleri ile sağlanıyor.

Her işletmenin yapısına ve sektörüne göre içsel pazarlama uygulamaları farklı yöntemlerle uygulanabiliyor. İlk aşama işletme hedeflerinin çalışanlara aktarılması ve kendilerinin de bu sürece dahil olmasını sağlamaktır. İçsel pazarlama, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek uygulanmaya başlanır.

Çalışanlardan Geri Bildirim İsteyin: Çalışanlar, kurumsal organizasyona dahil edilir ve çalışma şartları, sorunlar ile ilgili bildirimlerde bulunmaları sağlanır. Çalışanların geri bildirimde bulunmaları, işletmenin eksiklerini görmesini ve çalışanları daha iyi motive edecek önlemleri almalarını sağlar. Çalışanlar mutlu olduğunda bağlılıkları artacak, markalaşma aşamalarına katkı sunacaktır.

Sadık Çalışanlar Edinin: İçsel pazarlamada tüm çalışanlar müşteri gibi kabul edilir. Sadık müşteriler, her zaman markalaşmanın önemli unsurlarından birisi olmuştur. Sadık çalışanlar, markayı sahiplenir ve daha geniş alanlarda tanıtılabilmesi için kendisine görev kabul eder. Şirket çalışanları, dış müşteri ilişkilerinin en iyi şekilde kurulmasını sağlayarak markanın en iyi savunucuları olurlar.

Çalışanlar İçin Ortak Faydalar Ve Sosyal Haklar Sağlayın: Çalışanların işe motivasyonunu artırabilmek için sosyal haklarının ve ortak faydalarının iyileştirilmesi gerekiyor. İşletmeye bağlılığın oluşturulabilmesi için çalışanlara esnek çalışma saatlerinin uygulanması, içsel pazarlama süreçlerinde çalışan tatmini aşamasında önemlidir.

Ürün Veya Hizmetlerinizi Çalışanlara Sunun: İşletmeler, tüm çalışanlarının kendi ürünlerini kullanmalarını sağlamalıdır. Pazarlama açısından önemli bir konudur ve dış müşteriler, şirket çalışanlarının farklı bir markanın ürününü kullandığını gördüğünde farklı algılara sahip olabilir. Ürün ve hizmetlerin çalışanlara sunulması, her çalışanın bir müşteriye dönüştürülmesini sağlar.

Performansa Dayalı Ücretler Ve Ödüller Verin: Çalışanlar, yaptıkları iş sonunda taktir edilmek ve ödüllendirilmek ister. Bu çalışanların motivasyonunu artıracaktır. Çalışanlar yaptıkları iş karşılığında belirli bir ücret alıyor. Ancak motivasyonunun artırılması ve bir müşteriye dönüşebilmesi için performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kullanılması gerekiyor.

Kutlamalara Önem Verin: Şirketin kuruluş yıldönümü, yılın önemli günleri gibi çeşitli kutlama organizasyonlarının düzenlenmesi çalışan motivasyonu açısından önemlidir. Yapacağınız küçük kutlama organizasyonları, içsel pazarlama yöntemleri ile yeni müşteriler kazanmanızı sağlayabilecektir.

Çalışanlarla Beyin Fırtınası Yapın: İçsel pazarlamanın amacı, tüm çalışanların organizasyon içerisinde yer almasını sağlamaktır. Hizmetlerle ilgili oluşturulan her bölümde yer alan çalışanlarla beyin fırtınası yapmak, yeni ürün tasarımı ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunacaktır. Yapılacak beyin fırtınası çalışmaları, neyi, nasıl daha iyi yapabiliriz sonuçlarına ulaşmayı sağlayacaktır.

Terfi Ve Kariyer Olanakları Sunun: Yetenekli çalışanların elde tutulabilmesi için içsel pazarlama sürecinin bir parçası olarak başarılı çalışanların terfi ettirilmesi gerekir. Terfilerin, çalışma süresine göre değil, çalışanın göstermiş olduğu başarıya göre yapılması, kendilerine yeni kariyer olanaklarının sunulmasını sağlayacaktır. Bu yöntem tüm çalışanların, daha başarılı olabilmek için daha fazla çaba göstermesini sağlayacaktır. Mutlu çalışan kitleye sahip olduktan sonra markalaşma ile dış müşterilere ulaşma adımları kolaylaşmış olacaktır.

İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?
İçsel Pazarlama Süreçleri Nelerdir?

İçsel Pazarlama Çalışmalarının Faydaları

İşletmeler pazarlama politikalarını belirlerken her zaman belirli bir hedef üzerinde çalışmalar yapar. İçsel pazarlama, profesyonel yönetim organizasyonuna sahip olan işletmeler tarafından başarıyla yürütülen pazarlama sürecidir. İçsel pazarlama çalışmalarının, işletmelere ve çalışanlara çeşitli faydaları vardır.

İşletmeler için faydaları şunlardır;

 • İçsel pazarlama çalışmaları ile çalışanların tatmini sağlanır ve işe bağlılıkları artar,
 • İşletmeler, sık personel değişimi yaşamadığı için çalışanların eğitimi için fazla zaman harcamazlar,
 • Çalışan eğitimi ile ilgili maliyetler azalır,
 • Yetkin personeller, işletmede uzun süre çalışıyor olduğundan hizmet ve ürünlerle ilgili hatalar en aza indirilir,
 • Hizmet hataları giderildiği için işletme maliyetleri de azalır,
 • Kendisini işletmenin bir parçası gören çalışanlar yönetim sisteminde yer alır,
 • Çalışanlar arası iletişim artar,
 • Çalışanların tatmini ve motivasyonu arttığında, verimlilikte aynı oranda artar,
 • Çalışanların, işletmeye olan aidiyet duygusunun artması çalışanların müşteri memnuniyetine katkı sağladığı görülür,
 • Çalışanlara kariyer fırsatları verildiği için işe daha iyi odaklanmayı ve verimli çalışmayı sağlar,

İşletmeler, hem çalışanları hem de dış müşteri tatmin düzeyini artırmak için içsel pazarlama yöntemini kullanır. Çalıştığı işte memnun olan ve ürün kalitesini gören her çalışan çevresinde bulunan insanlara, ürünü tavsiye edecek ve bu kitlenin müşteri olmasını sağlayacaktır.

İçsel pazarlama çalışmalarının en büyük faydası, çalışanların müşteri gibi görülmesi ve diğer müşterilerle olumlu iletişimler kurarak markalaşmanın kolaylaşmasını sağlamasıdır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı