fbpx

Marka Vekilliği Nedir?

Herkes tarafından sorulan sorulardan biri olan Marka Vekilliği Nedir? sorusunu bu yazımızda her türlü ayrıntıları ile anlatarak bu konu hakkında tüm bilgileri almanızı sağlayacağız.

Marka Vekilliği Nedir

Marka Vekilliği Tanımı Nedir?

Patent ve Marka Vekilliği kavramı Türk Patent ve Marka Kurumu açısından başvuru sahipleri adına (icatlar, patentler, faydalı modeller, dizaynlar, ticaret ve servis markaları, coğrafi işaretli ürünler, geleneksel ürün isimleri, entegre devre topoğrafyalarında) işlem yapmak yetkisi olan ve bu hakların korunması açısından danışmanlık ve vekillik yapan uzman kişilerin mesleği olan bir hizmet piyasası olarak nitelendirilebilir.

Patent ve Marka Vekilliği Nedir?

Patent ve marka vekilleri bu uzmanlık alanının gerçek şahıslarıdır. Vekil olmayı arzu eden kişilerin, dört yıllık üniversitelerden mezunu olmaları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki senede bir düzenlenen iki aşamalı (Genel Yeterlik ile Mesleki Yeterlilik) sınavlarında başarı elde etmeleri ve Kurumun vekil siciline kayıt olmaları gerekiyor.

Marka Vekilliği Nedir?
Marka Vekilliği Nedir?

Marka Vekili Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Patent ve marka vekilliği yeterliliği sınavlarına girmek için aşağıdaki şartların karşılanması gerekiyor;

  • Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak (Sınava girmek için koşul)
  • Fiil ehliyetine sahip olma (Sınava girmek için koşul)
  • Minimum dört senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ya da bunlara denkliği olan yetkili makamlarca kabul edilmiş olan yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından birinden mezun olmak (Sınava girmek için koşul)
  • Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti olmamak (Sınava girmek için koşul)
  • Türkiyede yerleşim yeri kaydı bulunmak (Sicil kaydı için koşul)
  • Sınavda başarılı gelmek (Sicil kaydı için koşul)
  • Sicile kayıt olma (Sicil kaydı için koşul)

Burada yer alan şartları karşılıyorsanız siz de Marka Vekili sınavına girebilirsiniz.

Patent ve Marka Vekili Görevleri Nelerdir?

Sınai mülkiyet sistemlerinin altyapısının üyelerinden bir tanesi olan patent ve marka vekilleri, faydalı model, patent, tasarım, marka, coğrafi yer işaretleri, geleneksel ürün isimleri ve entegre devre topografyası hakkı elde etmek arzu eden başvuran kişileri Türk Patent ve Marka Kurumuna direkt olarak kendileri başvuru yapmaları da mümkün iken bu işlemlerin yürütülmesi ve hak kayıplarının meydana gelmemesi için konuya uygun şekilde patent ya da marka vekili görevlendirmeleri mümkündür. Patent ve Marka Vekilliğini, gümrükteki işlemleri yapmaya yetkili olan gümrük müşavirine ya da mahkemelerde davacı ya da davalı kişilerin avukat görevlendirmelerine benzetmek mümkün.

Patent Vekili ve Marka Vekilliği Neden Önemlidir?

Sınai mülkiyet hakkının etkin şekilde muhafaza edilmesi ve endüstri işleri ile uğraşan kişiler, ticaretle uğraşan kişi ve kurumları ile araştırma ve geliştirme işleri yürüten şahısların bu haklardan gerektiği şekilde faydalanmalarını sağlamak için, çok kritik olan vekillik müessesi konusunda bazı ayrıntıların bilinmesi gerekiyor.

Bunun nedeni bazı kişilerin vekillik sistemlerini yanlış anlattığı, vekillerin yetki ve ödevlerinin iyi anlatılmadığı ve vekillerin sorumluluklarının hiç anlamadığı anlaşılıyor.

Bu konuda hem Türk Patent ve Marka Kurumunda çalışan uzman kişilerin hem de çok sayıda sanayici, avukat, vekil, hâkim gibi konu ile ilgili kişilerin yakınması söz konusudur. Sisteminin yerleştirilmesi ve gelişmesi amacı ile vekillerin yetki ve sorumluluklarının herkesçe iyi bilinmesi gerekiyor.

Patent Vekili Ve Marka Vekilliği Neden Önemlidir?
Patent Vekili ve Marka Vekilliği Neden Önemlidir?

Patent Vekili ile Marka Vekili Arasındaki Fark Nedir?

Herkes tarafından merak edilen konulardan biri de patent ve marka vekili arasında ne gibi bir fark bulunduğudur.

Birçok kişi bu iki kavramı da birbiri ile aynı zannederek bu iki işi yapanların aynı görevli olduğunu zannediyor. Ancak aralarında yaptıkları işler açısından ayrımlar mevcut. Burada ise bu ayrımlardan bazılarına değineceğiz.

Sicile kayıtlı olan bütün vekillerin Türk Patent ve Marka Kurumunda her çeşitteki işlemi takip edebilecekleri de anlaşılması yanlış olur. Bunun nedeni, marka ve patent vekilliği gibi iki ayrı vekillik söz konusu oluşudur.

Bu sebeple yalnızca marka vekili siciline kayıtlı olan kişilerin patent başvuruları ile alakalı olan işlemleri, yalnızca patent siciline kayıtlı vekillerin de marka süreçlerini yürütmeleri mümkün olmuyor. Fakat tasarım vekilliği amacı ile sicile kayıtlı marka ya da patent vekilleri görev yapabiliyorlar.

Patent Vekili Nedir?

Patent Vekilleri, başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu açısından patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları gibi konularda işlemler için temsil etmek, danışmanlıkta bulunma ve sınai hakların muhafazası için gerekli olan girişimlerde bulunma ve süreçleri yürütme yetkilerini haiz şahıslardır.

Marka Vekili Nedir?

Marka Vekilleri ise, başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu açısında marka, coğrafi yer işaretleri, geleneksel ürün isimleri ve tasarım konularındaki süreçler için temsil etme, danışmanlıkta bulunma ve sınai hakların muhafazası için gerekli girişimleri gerçekleştirme ve işlemleri yürütme yetkilerini haiz şahıslardır.

Marka Vekili Nedir?
Marka Vekili Nedir?

Patent Vekili Seçerken Dikkat Etmesi Gerekenler

Şirketler, marka ya da patent benzeri sınai haklarını tescil ettirdikleri zaman marka ya da patent vekili ile çalışmayı arzu ettiklerinde çalışacakları vekili belirlerken dikkat etmesi gereken en önemli konu, vekil olarak seçtiği şahsın Türk Patent ve Marka Kurumu Vekil siciline kayıtlı olan, etkin bir vekil olup olmadığını analiz etmeleridir.

Siz satın aldığınız bir otomobili nasıl ehliyetsiz bir kişinin kullanımına vermez iseniz, sağlık ile alakalı bir konuda doktor olmayan bir şahsın tedavisine kendinizi vermez iseniz, hukuki konularda da avukat olmayan şahıslardan destek alamama durumunda, herhangi bir icadınızı, markanızı, tasarımınızı da vekillik belgesi mevcut olmayan bir şahsa de teslim etmeniz doğru olmaz Bu konuda vekil olmayan bir kişinin vereceği danışmanlık hizmetini de hiçbir şekilde güvenmeniz mümkün olmayacaktır. Bu gibi konulara dikkat etmek büyük önem taşır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı